2018. Вона була матір’ю для майже півсотні дітей. Павло ВОРОНЦОВ. "Голос України", № 188 (6943), 5 жовтня

2018. Вона була матір’ю для майже півсотні дітей. Павло ВОРОНЦОВ. "Голос України", № 188 (6943), 5 жовтня

СЄВЄРОДОНЕЦЬК:

У місті презентували орден і пам’ятний знак імені Олексан­дри Деревської - Матері-героїні, яка разом із чоловіком вихо­вала 48 різних за національніс­тю дітей, позбавлених батьків­ського піклування. У 1945 році ця багатодітна сім’я переїхала з Росії до українського міста Ромни. Олександра Абрамівна померла у 1959-муу похована на міському цвинтарі у Ромнах. Про подвиг матері-героїні Олександри Деревської написа­но багато книжок, створено віртуальний музей пам’яті.

Те, що презента­ція відбулася саме у Сєвєродонецьку, має своє пояснення. Тут живе одна з доньок Олександри Дерев­ської — Алла Сербіна, яка багато років очолює громадську організацію «Мемо­ріал Подвигу Роменської Мадонни». Ци­ми днями їй випов­нилося 80 років.

Під час заходу во­лонтерам, які протя­гом десятиліть спри­яли збереженню пам’яті про подвиг Матері, вручили ор­ден і пам’ятний знак імені Олександри Деревської. Нагоро­ду отримали Алла Сербіна, колишній вчитель Ніна Жуля, радіожурналіст Ва­лентина Кушніренко та заслужений жур­наліст України Семен Перцовський.

«Збереження пам’яті про подвиг Олександри Деревської - важливий внесок у розвиток системи домашньої педагогі­ки, - зазначила заступник го­лови Луганської ОДА Ольга Лішик. - Це приклад для нас­лідування».

Павло ВОРОНЦОВ.