1999. ПОДВИГ МАТЕРІ. П. Нестеренко. «Урядовий кур’єр», № 134, 21 липня

1999. ПОДВИГ МАТЕРІ. П. Нестеренко. «Урядовий кур’єр», № 134, 21 липня

 ПОДВИГ МАТЕРІ

Мабуть, для кожної людини немає світлішого свята як день народження матері. І про це ніколи не забувають си­ни і доньки Олександри Аврамівни Деревської, які й через сорок літ по її смерті збираються в мальовничому містечку  Ромни на Сумщині, аби вшанувати найдорожчу для них людину. Заслу­жила цього Олександра Аврамівна, адже майже сорок літ з п'ятдесяти семи, прожитих нею, були віддані вихованню дітей-сиріт. Разом зісвоїм чоловіком Омеляном Костянтиновичемвона виховала 31 сина і 17 доньок...

Сьогодні ім'я О. А. Деревської ві­доме далеко за межами України. Про Матір написані книги і створе­ні кінофільми. Один з них - «Роменська мадонна» на міжнародно­му фестивалі в Лейпцігу зайняв перше місце і був удостоєний пре­мії «Золотий голуб». ЇЇ ім'ям, крім школи-інтернату, названа одна з вулиць в Ромнах та мала планета, відкрита вченими Кримської об­серваторії.

Нині в Роменській школі-інтернаті живуть і навчаються 225 хлоп­чиків і дівчаток, 35 - круглі сиро­ти. У багатьох дуже складні долі. Тож про них турбуються дорослі. Так, представники регіонального відділення Всеукраїнського благо­дійного фонду «Соціальний за­хист» на святі, присвяченому Ма­тері, розповіли про свої наміри конкретно підтримати школу-інтернат, яка носить ім'я О. А. Деревської. Для початку вони вручи­ли цьому закладові телевізор і чу­дові ігри.

...Вона народилася і виховува­лася в трудовій родині. Батько був робітником-нафтовиком. Як тільки Шура закінчила школу, розпочала­ся імперіалістична війна. У Грозно­му, де вона жила з батьками, від­крився військовий госпіталь, і Шу­ра Семенова йде туди працювати дієтсестрою. ЇЇ доброту і щирість помітив молодий червоноармієць Омелян Деревський, котрий захо­див до госпіталю провідати свого друга. Та недовго довелося бути разом: Омеляна покликав фронт.

Війна є війна. Вона завжди при­носить людям горе і нещастя. Ба­гато сиріт блукали вулицям міст і сіл, і серце Олександри стискало­ся від болю, коли бачила перед со­бою голодних і обірваних дітей. Хотілося їй зібрати біля себе всіх оцих нещасних малюків, зігріти материнською ласкою і любов'ю.

Початок був таким. Якось Олек­сандрі Аврамівні довелося бути на одній з багатолюдних залізничних станцій. До неї підійшла молода жінка з немовлям і попросила пот­римати його кілька хвилин, мов­ляв, терміново треба відлучитися. Та пройшли години, а незнайомка так і не з'явилася. Глянула Олек­сандра Аврамівна на ніжне, миле личко дитинки і сльози на очах забриніли. Поцілувала його і по­несла додому. І твердо вирішила: немовля залишиться в неї.

А одного разу жінка поверталася з госпіталю і зустріла на дорозі тремтячого від холоду, обірваного й голодного хлопчину років деся­ти. Його звали Тимофієм. Взявши за руку, поспішала вулицею додо­му і раптом спіткнулась: поперек тротуару лежала жінка, а поруч з нею надривала голос дитина. Від­чуваючи непоправне, намагалась віднайти пульс. Рука жінки була мертвоблідою і холодною. Тепер вона вже знала, що їй треба роби­ти. Бережно підняла із землі дити­ну. Потім Олександра Аврамівна стала матір'ю Дмитрика, Панни, Ніни...

Після громадянської війни О. А. Деревська працювала дієт­сестрою в лікарні, а чоловік - майстром  бурових  робіт. Його професія постійно кликала сім'ю в дорогу. Грозний, Майкоп, Баку, Сахалін, Сизрань... Велика Вітчиз­няна війна застала Деревських у Самарській області. Нова війна - нові сироти. У приймальнику-розподільнику Олександра Аврамівна вирішила взяти дівчинку. Коли привезли дітей з Ленінграда, сім'я поповнилася ще дев'ятьма малю­ками. Тепер у Деревських було 17 дітей: від немовляти до 15-річного підлітка.

Відгриміли переможні залпи Ве­ликої Вітчизняної. Омелян Костян­тинович одержав нове призначен­ня - в місто Ромни Сумської об­ласті начальником будівельної контори тресту «Укрсхіднафторозвідка». В цих краях починалися по­шуки нових родовищ нафти. Спо­чатку в Ромни він приїхав один, а потім викликав до себе Олексан­дру Аврамівну з дітьми. На той час родина Деревських вже налічува­ла ЗО хлопчиків і дівчаток.

Багатодіт­ній сім'ї було виділено бу­динок по ву­лиці Інтерна­ціональній в Ромнах. Тоді ж, у сорок п'я­тому, Олек­сандра Авра­мівна взяла з дитячого бу­динку ще кілька дітей. А потім щороку (з 1946 по 1950 роки) родина Де­ревських все збільшувала­ся і збільшу­валася. У Ромнах вона зросла на 18 осіб. Останньою ди­тиною в сім'ї стала однорічна Ка­тюша...

Невпинно летять роки. Вже дав­но виросли діти Деревських, самі стали батьками і дідусями. До речі, деякі діти Матері захищали землю від гітлерівських загарбників в ро­ки Великої Вітчизняної.

Смертю хоробрих загинув Тимофій Дерев­ський - один з перших вихованців. Він похований в братській могилі на харківській землі.Не повернув­ся з ратного поля і ще один з синів Деревських — Дмитро...

Працелюбними,чудовими людьми виросли названі діти Олександри Аврамівни. Кілька з них поєднали своє життя з рідними Ромнами.

І коли збираються у цьо­му місті, обов'язково ідуть на кла­довище, щоб вклонитися могилі Матері, покласти квіти до пам'ят­ника, на якому викарбувані слова: «Ти наша совість, наша молитва, мамо. Земний уклін тобі. Твої ді­ти».

Петро НЕСТЕРЕНКО,

власний кореспондент «Урядового кур'єра» в Сумській області